Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

03-03-2015

Prezydent RP w dniu 27 grudnia br. podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. i przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej (tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych), które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie. Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej. Podatnicy, którzy mają prawo do ulgi, będą mogli zgłosić chęć skorzystania z niej i wnioskować o ponowne naliczenie podatku do 31 grudnia 2014 r. (wcześniej proponowano termin do 31 grudnia 2013 r.).