Agent celny nie odliczy zapłaconego za klienta podatku

03-12-2017

Zgodnie z nowymi przepisami, agenci celni odpowiedzialni są za uiszczenie daniny z tytułu importu towaru przez swoich klientów. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nie będą oni jednak mogli odliczyć uiszczonego podatku.

Sprawa dotyczyła Podatnika, działającego jako przedstawiciel pośredni w procedurze celnej. Jeden z jego klientów nie rozliczył podatku VAT wynikającego ze zgłoszenia celnego, w związku z powyższym daniną tą obciążony został Podatnik. W związku z powyższym powziął on wątpliwość, czy będzie on uprawniony do odliczenia uiszczonego w ten sposób podatku. Zdaniem Podatnika, będzie on miał taką możliwość – jako przedstawiciel pośredni działa on wprawdzie na rzecz podmiotu trzeciego, czyniąc to jednakże we własnym imieniu.

Organ podatkowy zajął stanowisko przeciwne, wskazując, iż Podatnik nie wykorzystał będącego przedmiotem importu towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W omawianym przypadku nie została zatem spełniona podstawowa przesłanka uprawniająca do odliczenia VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31.10.2016r., znak IBPP4/4512-85/16-3/LG