Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zmiany w prawie podatkowym

05-03-2015

Umowa między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zgodnie z przewidzianą  w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych  lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Uregulowano również takie kwestie jak np. prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Zwolnienie z podatku u źródła dla odsetek i należności licencyjnych

Od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany w zakresie opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów. Przychody uzyskana po tej dacie będą mogły korzystać  ze zwolnienia z podatku u źródła. Przypomnienia wymaga, że przepisy Dyrektywy 2003/49/WE (tzw. dyrektywy odsetkowej) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami przewidują całkowite zwolnienie  od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych oraz licencyjnych. Polska wynegocjowała ośmioletni okres przejściowy, w którym podatek od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych określonym podmiotom powiązanym z UE mógł być pobierany od 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości 10%, natomiast w  okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. stawka wynosiła 5%.