Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Rozszerzenie oraz przedłużenie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach „tarczy 6.0”

26-01-2021

19 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które rozszerza oraz przedłuża pomoc udzielaną przedsiębiorcom w ramach „tarczy 6.0” z dnia 15 grudnia 2020 r. Przepisy przewidują wielopłaszczyznowe wsparcie dla podmiotów najbardziej dotkniętych ograniczeniami wdrożonymi w związku z pandemią COVID-19. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 lutego 2021 r.

Wśród nowych grup przedsiębiorców, obok tych objętych już treścią „tarczy 6.0”, którzy będą mogli liczyć na rządowe wsparcie, znajdą się podmioty oznaczone w Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) kodami:
55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Rządowa pomoc obejmuje cztery płaszczyzny działań – zwolnienie z opłacania składek, wypłatę świadczenia postojowego, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a także jednorazową dotację, która powinna być przeznaczona na bieżące koszty działalności. Na wskazane wsparcie przedsiębiorcy będą mogli liczyć, o ile spełniają określone warunki:
Zwolnienie z opłacania składek dotyczyć będzie składek za grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. bądź wyłącznie za styczeń 2021 r., o ile przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Rząd gwarantuje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego, jednokrotnie lub dwukrotnie, pod warunkiem, że spadek przychodu z działalności danego przedsiębiorcy, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego

Udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców będzie możliwe, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

Natomiast uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników , na okres trzech miesięcy, będzie możliwe pod warunkiem, że spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku;
Wymienione wnioski można składać do dnia 31 marca 2021 r.