Wypłacona za wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia kredytów premia podlega opodatkowaniu VAT

02-10-2015

   W wyrok z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1917/14, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, iż wypłacona na rzecz banku premia za niską szkodowość kredytów (wypłacona mu przez ubezpieczyciela) jest opodatkowana VAT. NSA ostatecznie stwierdził, iż czynność ta opodatkowana jest podatkiem. Oś sporu opierała się jednak o to, czy organ interpretacyjny może oceniać i nazywać czynności odmiennie niż zrobił to podatnik we wniosku.

   W składanym wniosku bank stanął na stanowisku, iż wypłacana mu premia nie jest wynagrodzeniem za usługę. Jako takie zaś, nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odmiennie wskazane zdarzenie ocenił organ stwierdzając, iż istnieje związek między otrzymywaną kwotą a świadczeniem w postaci możliwości wcześniejszego rozwiązania przez bank umowy ubezpieczenia. Od takiej interpretacji skargę złożył wnioskodawca. WSA stanął po jego stronie stwierdzając, iż organ wydał interpretację nie tylko na podstawie opisanego stanu faktycznego, lecz także na podstawie własnych, nieuprawnionych domniemań.

   NSA uznał jednak jednoznacznie, że wypłata premii oznaczała zakończenie procedury rozliczenia umowy ubezpieczenia. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podniósł, iż w ocenie stanu faktycznego na równi w użytą przez wnioskodawcę nomenklaturą traktować należy rzeczywisty cel czynności, wynikający z jej opisu.