Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Już wkrótce rusza kurs przygotowawczy dla ekspertów, księgowych i doradców podatkowych!

08-10-2020

Jest to wyjątkowa okazja do nabycia nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce do zdania egzaminów na doradcę podatkowego!

  • Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podat­kowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadcze­niom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.
  • Wykładowcami w trakcie kursu pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uni­wersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych.
  • Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań.
  • Uczestni­cy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z programem tegorocznego kursu, który można pobrać pod linkiem POBIERZ PEŁNY PROGRAM >>

Zapraszamy zarówno przyszłych doradców jak i praktyków, którym kurs pomoże uaktualnić wiedzę i rozszerzyć umiejętności!