Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zlecenie obsługi najmu profesjonalnej firmie nie wpływa na prawo do ryczałtu.

03-12-2017

Podatnik czerpiący zyski z najmu prywatnego, którego obsługa zostanie zlecona profesjonalnej firmie, nie traci prawa do ryczałtowego opodatkowania – takie stanowisko zaaprobował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 7 października 2016r.

Sprawa dotyczyła podatniczki podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie prowadziła działalności gospodarczej. W ramach swojego majątku prywatnego wnioskodawczyni posiadała budynek mieszkalno-usługowy, w ramach którego wyodrębniono kilka przeznaczonych na wynajem lokali. Całość czynności związanych z realizacją najmu, do których zaliczyć należy m.in. pozyskanie klientów, zawarcie umowy najmu, administrowanie obiektu, rozliczanie wszystkich należności oraz kontakt z najemcami, zlecona została odrębnemu, profesjonalnemu podmiotowi. W związku z powyższym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy zyski z realizowanego w opisany powyżej sposób najmu będą mogły zostać opodatkowane jako przychód z najmu prywatnego lub też objęte ryczałtem.

Zdaniem podatniczki, na powyższe pytanie należałoby udzielić odpowiedzi pozytywnej. W uzasadnieniu wskazała ona, że wynajmowany obiekt nie stanowi majątku powiązanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Jej zdaniem, planowany najem nie ma charakteru działalności zorganizowanej i ciągłej, nie można więc przyjąć, że prowadzi ona działalność profesjonalną. Według podatniczki, na prawidłowość powyższego twierdzenia nie będzie miał wpływu fakt wynajmu kilku lokali oraz okoliczność powierzenia wszystkich czynności związanych z najmem odrębnym podmiotom zewnętrznym.

Organ uznał stanowisko wnioskodawczyni w całości za prawidłowe, odstępując jednocześnie od uzasadnienia prawnego swojej oceny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja z dnia 7.10.2016r., znak 2461-IBPB-1-1.4511-483.2016.1.ZK