Zasady odliczania VAT od pojazdów utrzymane do końca 2019 r.?

03-12-2017

Jak wynika z udostępnionych w ostatnim czasie przez Ministerstwo Finansów danych, resort zwrócił się w lutym 2016 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie terminu, w którym mogą być stosowane obowiązujące obecnie zasady odliczania podatku VAT od pojazdów oraz paliw.

Obecne pozwolenie na zastosowanie reguł związanych z odliczaniem 50% podatku obowiązuje do końca 2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami art. 86a ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku, o ile pojazd wykorzystywany jest do celów innych niż cele związane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten stanowi istotne odstępstwo od generalnej zasady odliczania 100% podatku VAT. Aby wprowadzić tego rodzaju ograniczenie, Polska musiała uzyskać zgodę od Komisji Europejskiej.
Termin udzielonej przez Komisję zgody upływa z końcem 2016 r. W związku z tym, Ministerstwo Finansów podjęło działania w celu przedłużenia tego terminu.

Przedłużenie terminu stosowania zasad odliczania podatku zależy od stanowiska Komisji Europejskiej w tym zakresie. Jeżeli nie udzieli ona zgody, zasady odliczania podatku od pojazdów ulegną zmianie już od początku 2017 r.

W przypadku dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MISP.