Od 1 marca obowiązują nowe zasady rozliczania podróży służbowych

05-03-2015

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenia dotyczące podróży krajowych i zagranicznych. Jedną z najważniejszych zmian jakie przewiduje nowe rozporządzenie jest podwyższenie stawki diety o 7 zł tj. z 23 do 30 zł. W przypadku podróży krajowej określono również sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne wyżywienie. Kwota diety będzie, odpowiednio zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, należy przy tym przyjąć, że: śniadanie stanowi 25% diety, obiad – 50% diety, natomiast kolacja – 25% diety.
W przypadku podróży poza granicami Polski, zmieniona została wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw. Ważna zmianą jest również wprowadzenie zapisu, że: W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Ma to na celu wyeliminowanie zgłaszanych wątpliwości, dotyczących sytuacji, gdy pracownik wykonuje zadania służbowe w kilku państwach. Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają takie same zasady rozliczania kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.