Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych od 2021 – planowane objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli podwójne opodatkowanie

Aktualności 2020

14.09.2020

Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych od 2021 – planowane objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli podwójne opodatkowanie

Według najnowszego pomysłu MF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT) miałyby zostać objęte już od 2021 r. spółki komandytowe będące spółkami osobowymi. Wejście takich zmian w życie oznaczałoby zupełną zmianę metody opodatkowania dla ponad 41 tysięcy spółek komandytowych działających w Polsce (w tym spółek hybrydowych czyli tzw. spółek z o.o. komandytowych). Obecnie nie jest znany jeszcze projekt ustawy o zmianie przepisów, a jedynie bardzo ogólne założenia.

Ministerstwo wraca zatem do swojego pomysłu jeszcze z 2012 r. z którego wówczas zrezygnowało. Obecnie spółki te są opodatkowane 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeśli wspólnikami są osoby fizyczne (komplementariusz najczęściej będący spółką z o.o. opodatkowany jest w niewielkiej części zysku podatkiem dochodowym od osób prawnych). Po zmianie opodatkowanie będzie zatem najprawdopodobniej podwójne: na poziomie spółki podatkiem CIT 9 % albo 19 % i na poziomie wspólników 19 %. Łatwo zatem policzyć ile więcej podatku zapłacą po zmianie spółki komandytowe.

Jeśli plan MF uda się zrealizować oznacza to, że zostało tylko nieco ponad 3 miesiące aby podjąć decyzję o ewentualnym przekształceniu spółki komandytowej w inny podmiot lub o zmianie formy prawnej na inną i przeprowadzić cały proces.

Monitorujemy proces legislacyjny i na bieżąco będziemy informować o pojawieniu się konkretnego projektu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami już teraz aby przygotować się na planowaną zmianę. Udzielimy wszelkich informacji. Udostępniliśmy w tym celu „szybki kontakt” wszelkie pytania można kierować pod adres m.wiacek@misp-modzelewski.pl