Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych od 2021 – planowane objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli podwójne opodatkowanie

14-09-2020

Według najnowszego pomysłu MF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT) miałyby zostać objęte już od 2021 r. spółki komandytowe będące spółkami osobowymi. Wejście takich zmian w życie oznaczałoby zupełną zmianę metody opodatkowania dla ponad 41 tysięcy spółek komandytowych działających w Polsce (w tym spółek hybrydowych czyli tzw. spółek z o.o. komandytowych). Obecnie nie jest znany jeszcze projekt ustawy o zmianie przepisów, a jedynie bardzo ogólne założenia.

Ministerstwo wraca zatem do swojego pomysłu jeszcze z 2012 r. z którego wówczas zrezygnowało. Obecnie spółki te są opodatkowane 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeśli wspólnikami są osoby fizyczne (komplementariusz najczęściej będący spółką z o.o. opodatkowany jest w niewielkiej części zysku podatkiem dochodowym od osób prawnych). Po zmianie opodatkowanie będzie zatem najprawdopodobniej podwójne: na poziomie spółki podatkiem CIT 9 % albo 19 % i na poziomie wspólników 19 %. Łatwo zatem policzyć ile więcej podatku zapłacą po zmianie spółki komandytowe.

Jeśli plan MF uda się zrealizować oznacza to, że zostało tylko nieco ponad 3 miesiące aby podjąć decyzję o ewentualnym przekształceniu spółki komandytowej w inny podmiot lub o zmianie formy prawnej na inną i przeprowadzić cały proces.

Monitorujemy proces legislacyjny i na bieżąco będziemy informować o pojawieniu się konkretnego projektu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami już teraz aby przygotować się na planowaną zmianę. Udzielimy wszelkich informacji. Udostępniliśmy w tym celu „szybki kontakt” wszelkie pytania można kierować pod adres m.wiacek@misp-modzelewski.pl