Odwrotne obciążenie w branży budowlanej – objaśnienia Ministerstwa Finansów

03-12-2017

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministra Finansów pojawiły się długo oczekiwane wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania odwróconego obciążenia przy świadczeniu niektórych usług budowlanych przez podwykonawców. Mają one formę Objaśnień podatkowych. Ministerstwo wskazuje w nich m. in. zasady identyfikacji usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia, podmioty zobowiązane do rozliczenia podatku od usługi budowlanej na podstawie mechanizmu odwróconego obciążenia. Ministerstwo podjęło się również próby zdefiniowania pojęcia podwykonawca oraz przybliżenia podatnikom zasad dokumentowania i rozliczenia usługi objętej odwróconym obciążeniem. Ministerstwo zajęło również stanowisko w kwestii wzajemnych rozliczeń i ewentualnego stosowania odwróconego obciążenia dla rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjów i wspólnych przedsięwzięć.

Pełna treść  objaśnień jest dostępna na stronie :

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Obja%C5%9Bnienia+podatkowe+z+17+marca+2017+r..pdf

Niestety objaśnienia nie wyczerpują tematu i wątpliwości zgłaszanych przez branżę od początku obowiązywania przepisów. Zachęcamy się do zapoznania się z treścią objaśnień a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.