Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Sprzedaż lokalu za cenę zakupu nie wygeneruje przychodu

03-12-2017

Wprawdzie sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym go nabyto, wiąże się z powstaniem źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, jednakże gdy lokal został sprzedany za cenę jego nabycia, podatnik nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu owej sprzedaży – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lutego 2017.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2013 roku zakupił na własność lokal mieszkalny za określoną cenę. Ponieważ był w podeszłym wieku, w roku 2016 zdecydował się on zbyć rzeczony lokal i przeprowadzić się bliżej rodziny. Ze sprzedaży mieszkania uzyskał dokładnie taką samą cenę, jako przeznaczył na jego nabycie. Sumę ze sprzedaży podatnik planował podarować wnukom.

Zdaniem podatnika, w przedmiotowym przypadku nie powstał po jego stronie obowiązek zapłaty PIT – sprzedaż nie wiązała się dla niego bowiem z osiągnięciem jakiegokolwiek przychodu. Stanowisko to potwierdził organ podatkowy, wskazując, iż wprawdzie sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym go nabyto, wiąże się z powstaniem źródła przychodu, o którym mowa w at. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jednakże w sytuacji, gdy przychód równa się kosztom jego osiągnięcia, zasadniczo nie powstaje dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Powyższe nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku złożenia zeznania PIT-39 za rok 2016.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lutego 2017 r., znak 2461-IBPB-2-2.4511.1124.2016.1.AP