Darowizna w gotówce zawsze z podatkiem

03-12-2017

Osoba, która otrzymała darowiznę pieniężną w gotówce, a następnie wpłaciła ją na swoje konto bankowe, nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła Podatniczki, która otrzymała darowiznę od ojca w wysokości 10 tys. zł. Darowana suma przekazana została Wnioskodawczyni w gotówce, ta z kolei od razu wpłaciła ją na swoje konto bankowe. W związku z powyższym zdarzeniem, do Organu skierowane zostało pytanie, czy uzyskana w opisany sposób kwota będzie mogła zostać zwolniona z podatku od darowizn. Podatniczka uznała, że istnieje taka możliwość, powołując się przy tym na korzystne w tej kwestii stanowiska sądów administracyjnych.

Organ podatkowy zajął jednak stanowisko przeciwne. Wskazał on, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, warunkiem zwolnienia z opodatkowania darowizny pieniężnej uzyskanej od najbliższych jest m. in. możliwość udokumentowania jej otrzymania dowodem przekazania uzyskanej kwoty na rachunek płatniczy obdarowanego. W omawianym przypadku natomiast środki z darowizny nie zostały otrzymane za pośrednictwem konta bankowego – Podatniczka na swój rachunek wpłaciła już własne pieniądze, przesłanka wyrażona w przepisie o zwolnieniu nie została zatem spełniona.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7.12.2016r., znak 2461-IBPB-2-1.4515.360.2016.1.PM