Szykuje się duża nowelizacja Ordynacji podatkowej.

03-03-2015

W ostatni etap wkraczają prace nad dużą nowelizacją Ordynacji Podatkowej, którą szykuje resort Ministerstwa Finansów. Projekt przepisów trafił obecnie pod obrady Rady Ministrów i winien niedługo przyjąć formę inicjatywy ustawodawczej.

Zakładane zmiany można określić jako dość rewolucyjne. Wprowadzone do Ordynacji zostaną zarówno nowe, nieznane jej dotąd instytucje, jak i zmieniony zostanie kształt tych już istniejących. Zupełną nowinką będzie możliwość udzielenia przez podatnika pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie pełnomocnika do wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Zmienią się także przepisy dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Wprowadzona zostanie możliwość złożenia interpretacji przez grupę podatników, uczestników jednego zdarzenia faktycznego, które to dla każdego z nich rodzi niejasne konsekwencje podatkowe. Planuje się również wprowadzenie zakazu wydawania interpretacji indywidualnych w sprawach objętych wydaną uprzednio przez Ministra Finansów interpretacją ogólną.

Najbardziej rewolucyjną zmianą jest jednak wprowadzenie do tekstu Ordynacji klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. Będzie ona miała na celu wyeliminowanie wszelkich zdarzeń, kreowanych przez podatników, a mających na celu uniknięcie opodatkowania. Chodzi tu zwłaszcza o wszelkie próby optymalizacji podatkowej z użyciem spółek zagranicznych czy też budowaniu sztucznych holdingów, wystawiających między podmiotami powiązanymi puste faktury.

Jednocześnie, powołany zostanie organ ekspercki w postaci Rady do spraw podwójnego opodatkowania, która to wydawałaby niewiążące opinie w poszczególnych sprawach, przed zastosowaniem przez organ decyzji wymiarowej odnośnie podatku.