Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Nowe zasady odliczania podatku VAT od nabycia samochodów, paliwa i wydatków eksploatacyjnych

03-03-2015

Sejm w dniu 7 lutego br. uchwalił nowelizację ustawy o VAT, regulującą zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W dalszej kolejności nowelizacją zajmie się Senat. Ustawa dotyczy zarówno pojazdów wykorzystywanych równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych, jak i aut wyłącznie firmowych. W przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, zasadą będzie możliwość odliczenia, bez ograniczenia kwotowego, 50% podatku naliczonego od wszystkich wydatków – zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych. Pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Konieczne będzie jednak złożenie stosownej informacji oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Nowelizacja zasadniczo ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. (odliczenie od paliwa będzie jednak możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.).