Nowelizacja rozporządzeń dotyczących sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania

05-03-2015

18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelicacja rozporzadzeń Ministra Finansów z dnia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych i osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1267 oraz poz. 1268 z późn. zm.). Największe zainteresowanie budzi dodany paragraf 23a, na podstawie którego organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej uzyskały kompetencje aby badać działania restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja, na której mają się skupić kontrolerzy, w świetle nowych przepisów będzie rozumiana szeroko. Za takie działania będzie uważane przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyka. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ww. rozporządzeń, w toku badania warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mają uwzględniać przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji.