Alert podatkowy – Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oficjalnie odroczony

18-03-2018

W trosce o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów zamieszczamy na naszej stronie „Alert podatkowy” zawierający najnowsze wiadomości z obszaru podatku dochodowego. Informacje w nim zawarte w naszej ocenie mogą wpłynąć na rozliczenia podatkowe firmy.

W dniu 15 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Na mocy tego aktu prawnego zostało przedłużone do końca września 2018 i końca września 2019 (w stosunku do obowiązków dokumentacyjnych z tytułu transakcji za rok 2017 i 2018):

• sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych;
• złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu ww. dokumentacji;
• dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT/PIT- TP.

Ministerstwo Finansów ma również w najbliższym czasie opublikować wyjaśnienia odnośnie wypełniania deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że zaznaczenie pól odnoszących się do cen transferowych nie jest równoznaczne z złożeniem dokumentów, a z informacja że zostaną one przesłane w okresie późniejszym.

W tym momencie, podatnicy którzy czekali ze złożeniem deklaracji rocznej na odroczenie terminów, mogą już bez przeszkód rozliczyć rok 2017 w podatku dochodowym. W przypadku dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MISP.