Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Kandydat na przedstawiciela podatkowego musi istnieć co najmniej 24 miesiące

03-12-2017

Przedstawicielem podatkowym może zostać podmiot niezalegający z podatkami przez ostatnie 24 miesiące. Ponieważ pojęcie zaległości podatkowej odnosić można wyłącznie do podatnika, kandydat na przedstawiciela musi rozliczać podatki we wskazanym okresie. Podmiot istniejący krócej niż 24 miesiące nie może zatem zostać przedstawicielem podatkowym – taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kwietniowej interpretacji.

Sprawa dotyczyła spółki planującej rozpocząć działalność jako przedstawiciel podatkowy. Została ona założona w sierpniu 2016 roku, w związku z powyższym powzięła wątpliwość, czy może ona zostać przedstawicielem podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 18b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, pełnić tą funkcję mogą jedynie podmioty niezalegające z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa przez ostatnie 24 miesiące, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach.

W ocenie spółki, spełnia ona warunki pozwalające na rozpoczęcie działalności przedstawiciela podatkowego – w obecnym stanie prawnym przedstawicielem może zostać bowiem podmiot rozliczający podatki w okresie krótszym niż 24 miesiące. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się organ podatkowy, wskazując, iż „zaległość podatkowa może wystąpić tylko u podatnika, a skoro tak to przepis art. 18b ust. 1 może być adresowany wyłącznie do podatników, którzy przynajmniej przez 24 miesiące rozliczają podatki stanowiące dochód budżetu państwa”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.04.2017r., znak 2461-IBPP4.4512.5.2017.1.PK