Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatek na podyplomowe studia MBA

03-12-2017

Poniesione przez przedsiębiorcę wydatki na ukończenie studiów z zakresu zarządzania – Exclusive MBA (Master of Business Administration) – mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej w dniu 13 lipca 2016 r. interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowej sprawie, wnioskodawca od ponad 20 lat prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług rachunkowo- księgowych (PKD: 69.20.Z) oraz doradztwa prawnego w zakresie biznesu i zarządzania (PKD 70.22.Z). W celu uatrakcyjnienia swej oferty, postanowił poszerzyć swą wiedzę, podejmując odpłatne dwuletnie studia Execulive MBA (Master of Business Administration). Wnioskodawca zastanawiał się, czy taki wydatek pomniejszy jego przychody podatkowe.

Wnioskodawca podkreślił, iż wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie zaznaczył, iż wydatki te uznać należy za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie przyczyni się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza. W związku z tym, wydatki te powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

Organ podatkowy potwierdził to stanowisko. W wydanej interpretacji stwierdza on, iż wydatki poniesione w związku ze studiami podyplomowymi, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r., znak IPPB1/4511-587/16-5/AM