Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Orzeczenie NSA ws. dochodów ze źródeł nieujawnionych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r.

05-03-2015

Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. II FSK 2295/11)

NSA uchylił niekorzystny dla podatnika wyrok WSA dotyczący opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych podkreślając, że na etapie ponownego rozpoznania spraw sąd pierwszej instancji powinien już uwzględnić stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09 ). W ocenie NSA niekonstytucyjność art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w zakreślonych przez Trybunał Konstytucyjny ramach czasowych oznacza, że nie może on być podstawą orzekania w sprawie nieujawnionych źródeł.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze uzasadnienia powyższego wyroku NSA.

 

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/