Rząd przyjął projekt ustawy o solidarnej odpowiedzialności w ustawie o VAT

05-03-2015

W dniu 2 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. W projekcie przyjętym przez Radę Ministrów zaproponowano rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu towarami takimi jak: niektóre wyroby stalowe (półprodukty), w obrocie którymi potwierdzono proceder wyłudzania podatku VAT oraz niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne nieobjęte obecnie odwrotnym obciążeniem. Przewidziano również wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży towarów tzw. ?wrażliwych?, tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego. Zostaną oni wyłączeni z rozliczeń kwartalnych. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia przy dostawie towarów, które mają wejść w życie 1 sierpnia 2013 r.