Bez PIT od noclegu gwarantowanego pracownikom

06-08-2015

   Wysyłanie pracowników firm poza zwykłe miejsce świadczenia pracy stanowi powszechną praktykę w wielu sektorach działalności. W szczególności prowadzenie prac remontowych i budowlanych odbywa się częstokroć poza miejscowością, w której znajduje się siedziba wykonawcy robót. W wielu przypadkach znaczna odległość sprawia, że codzienny transport pracowników do i z miejsca budowy staje się nieopłacalny. W takich wypadkach, na czas świadczenia pracy pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatny nocleg w miejscowości, w której prowadzona jest budowa. Zapewnienie takiego noclegu, zdaniem organów podatkowych, nie wiąże się z powstaniem po stronie pracowników przychodu podatkowego. Takie stanowisko potwierdził w wydanej w dniu 1 lipca 2015 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

   Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność budowlaną oraz remontową. W związku z wykonywaniem robót na terenie całego kraju, zatrudnienia na podstawie umów o pracę pracownicy spółki wysyłani są do wykonywania robót budowlanych. Każdoczesny teren prac jest wpisywany do umowy o pracę jako miejsce świadczenia pracy, pracownicy nie przebywają więc w tym czasie w podróży służbowej.

   Organ podatkowy w wydanej interpretacji podzielił w pełni stanowisko zaprezentowane przez spółkę we wniosku potwierdzając, iż wartość noclegów nie stanowić będzie dla pracowników przychodu z tytułu stosunku pracy na podstawie art. 12 ustawy o PIT.