Miejsce prowadzenia działalności bez wpływu na standardy należytej staranności

06-08-2015

To, czy podatnik prowadzi działalność w małej wsi, czy w wielkiej aglomeracji nie ma znaczenia dla oceny, czy dochował on należytej staranności w zweryfikowaniu swego kontrahenta. Taki wniosek wynika z zapadłego w dniu 28 lipca 2015 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

   Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność w ramach firmy transportowej w jednej z małych, mazowieckich miejscowości. Dla celów działalności podatnik dokonywał zakupu paliwa od jednego z okolicznych przedsiębiorców. Płatność następowała gotówką do ręki kierowcy przywożącego paliwo, kierowca wręczał też fakturę VAT. Po czasie okazała się, iż dostawca firmuje sprzedaż paliwa nieznanego pochodzenia, a organy zakwestionowały prawo podatnika do odliczenia podatku wynikającego z faktur. Podatnik nie dochował bowiem przy zawarciu transakcji standardów należytej staranności. Ostatecznie, sprawa trafiła do NSA.

   Podatnik podnosił, iż w momencie zawierania transakcji działalność firm – słupów nie była zjawiskiem tak powszechnie znanym, jak w obecnych czasach. Dodatkowo, zdaniem podatnika dla przedsiębiorców działających w małych miejscowościach zastosowanie winny mieć inne standardy należytej staranności niż dla tych działających w dużych miastach.

   Argumenty podatnika nie trafiły do przekonania składu orzekającego. NSA podkreślił, iż podatnik działał w ramach transakcji jako przedsiębiorca, od którego to wymaga się podwyższonych standardów staranności niezależnie od miejsca jego siedziby i czasu dokonywania transakcji.