Nabyte od syndyka roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa nie jest zwolnione od opodatkowania.

03-03-2015

NSA w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 310/13)

Sąd pochylił się w orzeczeniu nad zagadnieniem, czy w każdym przypadku, gdy podatnik udzieli swemu klientowi rabatu, obowiązany jest on dokonać korekty faktury. Sprawa dotyczyły firmy prowadzącej działalność w branży handlu chemią budowlaną. W ramach prowadzonej działalności udzielała ona swym kontrahentom licznych bonusów czy premii pieniężnych, związanych chociażby ze stałą współpracą czy wyjątkowo dużą wartości zamówienia. Jest to wyjątkowo często spotykana taktyka przedsiębiorstw handlowych.

Podatnik (firma) podjął wątpliwość co do każdorazowego obowiązku wystawienia faktury korygującej w przypadku udzielenia premii pieniężnej. Stanęła przy tym na stanowisku, że rabat taki, nie będąc usługą, jest w gruncie rzeczy neutralna podatkowo i nie rodzi obowiązku dokumentowania udzielenia jej fakturą korygującą. W odpowiedzi na wniosek izba skarbowa stanęła na stanowisku, iż taki rabat zmniejsza podstawę opodatkowania, w związku z czym Podatnik jest obowiązany do korekty faktury.

Interpretacja zaskarżona została do WSA, który orzekł, iż udzielona premia pieniężna faktycznie zmniejsza podstawę opodatkowania, w związku z czym należy podatek skorygować. Nie podzielił natomiast poglądu organu podatkowego co do każdorazowego obowiązku wystawienia faktury korygującej.

Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który orzekł, że w sytuacji, gdy podatnik nie zamierza obniżyć podstawy opodatkowania, nie musi tego zdarzenia dokumentować. Nie jest też uzasadnione, aby miał ponosić w tym przypadku jakiekolwiek sankcje. Dopiero przy chęci obniżenia podatku, musi spełnić wymogi formalne, w tym dokonania korekty wystawionych faktur.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA:https://orzeczenia.nsa.gov.pl/