Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Powroty do kraju a podatki

03-03-2015

Polacy wracający z emigracji zarobkowej do Polski muszą liczyć się z pewnymi konsekwencjami  podatkowymi podjęcia decyzji o powrocie. Po pierwsze po dłuższej nieobecności w kraju stają się oni z powrotem polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, co oznacza dla nich obowiązek opodatkowania swoich dochodów już na terytorium Polski.  Problem mogą mieć Ci którzy za granicą pracowali nielegalnie a przywożą do kraju sporą ilość środków pieniężnych. Jeśli nie wykażą ich do opodatkowania w kraju muszą liczyć się z ryzykiem wszczęcia postępowania o tzw. dochody nieujawnione opodatkowane stawką w wysokości 75 %. Po powrocie powstaje także pytanie jak ulokować zarobione za granicą pieniądze. Często wybór pada na nieruchomości.  Najczęściej nieruchomości przeznaczone są pod wynajem czy to użytkowy czy to mieszkalny.  Podejmując taką decyzję  warto zastanowić się jak poprawnie rozliczyć przychody z takiego najmu. Polskie przepisy podatkowe dają kilka możliwości opodatkowania począwszy od stawki zryczałtowanej 8,5 % a skończywszy na opodatkowaniu według stawek progresywnych 18 % i 32 %.  Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze. Istnieje również możliwość odzyskania podatku VAT przy zakupie nieruchomości w Polsce. Oferujemy Państwu pomoc przy wyborze sposobu opodatkowania związanego z najmem oraz przy dopełnieniu wszelkich formalności podatkowych z tym związanych.