Transakcje z czeskimi kontrahentami pod lupą fiskusa

03-12-2017

W opublikowanym w ostatnich dniach na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikacie możemy przeczytać, iż zarówno polskie, jak i czeskie organy będą w najbliższym czasie zwracać szczególną uwagę na status podatkowy podmiotów dokonujących polsko – czeskich transakcji. Jak wskazuje komunikat, Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika opublikowało informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT”. MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT” (w drodze decyzji administracyjnej), kiedy ten istotnie narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Komunikat wskazuje przy tym podstawowe przesłanki zaistnienia takiej nierzetelności.

W związku z wydanym komunikatem, polskie Ministerstwo Finansów zachęca do zweryfikowania kontrahenta czeskiego przed podjęciem z nim współpracy. Pomoże to uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami i grożącymi konsekwencjami podatkowymi. Treść komunikatu wskazuje, iż transakcje z czeskimi podmiotami mogą w najbliższym czasie stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania polskich organów podatkowych.

Pełna treść komunikatu dostępna pod adresem:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/mozna-sprawdzic-status-podatkowy-czeskiego-podmiotu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_