Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

05-03-2015

W dniu 19 marca 2013 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. 2013 poz. 164) . Kwoty te będą wynosić m.in. 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych, a także 12 326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności o pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego. Kwoty te będą odpowiednio wyższe jeżeli do odszkodowania będzie uprawniony członek rodziny poszkodowanego. Nowe kwoty będą obowiązywać w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.