Uwaga na określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów!

21-12-2017

W dniu 29 września 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne ostrzeżenie podatkowe. Tym razem dotyczy ono potencjalnych nieprawidłowości przy określaniu podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów.

Według resortu finansów istnieje coraz częstsza praktyka błędnego ustalania opodatkowania VAT, która opiera się na zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT z równoczesnym zaniżeniem ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT- w rezultacie prowadząc do obniżenia zobowiązania podatkowego w podatku VAT.

Takie działania zmierzające do osiągnięcia korzyści podatkowych przy sprzedaży towarów w formie zestawów promocyjnych, zdaniem Ministerstwa Finansów należy uznać za nadużycie prawa. Mając na uwadze powyższe resort finansów zaleca, aby podatnicy którzy do tej pory praktykowali taką formę sprzedaży, dokonali prawidłowego rozliczenia VAT oraz złożyli stosowną korektę deklaracji. Publikacja ostrzeżeń może sugerować na zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Należy zatem dokonać weryfikacji stosowanych zasad ustalania cen w sprzedawanych zestawach.

Źródło: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nieprawidlowe-okreslanie-podstawy-opodatkowania-vat-dla-towarow-sprzedawanych-w-formie-zestawow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_6Wwm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_6Wwm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_6Wwm_delta%3D20%26_101_INSTANCE_6Wwm_cur%3D2%26_101_INSTANCE_6Wwm_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_