Nie będzie podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej PFR

21-07-2021

W dniu 19 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1316). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia tj. 20 lipca 2021 r.

 

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia uzyskanego w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju (zaniechanie poboru podatku dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych).

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

Ważne

Resort finansów w komunikacie opublikowanym w dniu 16 lipca 2021 r. wskazał, iż wydatki pokryte środkami z subwencji mogą podlegać zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra

W przypadku dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MISP.