Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych

Aktualności 2015

14-1-2015

Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych

Z dniem 1 lipca 2015 r. wejść ma w życie zmiana dotycząca zasad składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Planowane jest wprowadzenie specjalizacji Dyrektorów Izby Skarbowej w zakresie poszczególnych podatków.

W chwili obecnej, wnioski o interpretacje kierowane być mogą do działających w imieniu Ministra Finansów pięciu Dyrektorów Izb Skarbowych. Wyznacznikiem tego, do kogo skierować wniosek, jest zasięg właściwości miejscowej poszczególnych organów interpretacyjnych.

Od lipca 2015 r. dodatkowym kryterium będzie właściwość rzeczowa. Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące VAT i PIT to bez zmian, właściwość będzie należała do Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. W zakresie CIT Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi straci możliwość wydawania interpretacji. Pozostałe podatki objęte zostały kognicją DIS w Warszawie i Katowicach.