Dealer może odliczyć pełen VAT od zakupionych samochodów, wynajmowanych klientom na czas naprawy.

03-03-2015

Wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt. I FSK 625/13

Sprawa dotyczyła podatnika, będącego dealerem samochodowym. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kupował on od innych przedsiębiorców samochody osobowe, z przeznaczeniem na dalszą odsprzedaż na rzecz swych klientów. Część z nabytych samochodów wykorzystywana była jednak wcześniej na potrzeby przeprowadzania jazd testowych oraz demonstracyjnych, jak i w celu wypożyczenia klientom na czas naprawy i serwisowania ich pojazdów. Podatnik był przekonany, iż może odliczyć w tym wypadku całą kwotę podatku naliczonego przy zakupie rzeczonych pojazdów. W związku z powyższym, wystąpił o wydanie przez izbę skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej w tej sprawie.
Izba tylko częściowo podzieliła zapatrywania podatnika. Uznała, iż prawo do pełnego odliczenia przysługuje jedynie w stosunku do pojazdów przeznaczonych bezpośrednio do odsprzedaży konsumentowi. Przy przeznaczeniu pojazdu również do jazd testowych czy wypożyczenia na czas serwisowania, podatnik odliczyć może tylko 60%  VAT, nie więcej niż 6000 zł.
Podatnik wniósł skargę na taką interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przyznał mu rację, uznając, że prawo do pełnego odliczenia istnieje zarówno co do odsprzedawanych od razu samochodów, jak i tych wykorzystywany przez pewien czas w inny sposób. Wyrok zaskarżony został jednak przez organ podatkowy do NSA.
Naczelny Sąd oddalił skargę izby, potwierdzając przy tym pierwotne stanowisko podatnika. Usługi świadczone przez przedsiębiorcę trudniącego się sprzedażą samochodów podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT.

.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/