Przepisy zmieniające zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich

04-02-2018

Z początkiem roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Doszło do istotnego ograniczenia możliwości zastosowania podwyższonych kosztów, co bezpośrednio przełożyło się na poziom realnych wynagrodzeń wielu grup zawodowych – w tym w szeroko pojętym sektorze IT. Przy tym obecnie powszechne rozumienie nowych przepisów ogranicza możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do programistów odpowiedzialnych za tworzenie kodu źródłowego oprogramowania. Naszym zdaniem jest to stanowisko błędne. Przepis art. 22 ust. 9b pkt 1 odnosi się do działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, nie zaś jedynie do działalności programistów. Analiza brzmienia przepisu pozwala zastanawiać się nad możliwością zastosowania korzystnego sposobu rozliczeń również wobec osób zaangażowanych w tworzenie programów komputerowych, takich jak twórcy graficznych interfejsów użytkownika, czy osoby odpowiedzialne za stworzenie architektury określonego programu.

Ze względu na powyższe proponujemy podjęcie rozmów, w celu określenia jakie grupy pracowników mogą dodatkowo skorzystać z preferencji podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów. W dalszym kroku konieczne będzie podjęcie działań zmierzających do uzyskania interpretacji indywidualnej, która pozwoli na bezpieczne wdrożenie korzystniejszych metod rozliczeń podatkowych.

Zdajemy sobie sprawę, że wobec istotnego zapotrzebowania na pracowników na rynku IT, ewentualne korzystniejsze metody rozliczenia wynagrodzeń mogą stanowić dodatkowy atut Państwa jako pracodawcy. Dlatego jesteśmy gotowi już teraz zaoferować Państwu nasze wsparcie, tak aby możliwie jak najszybciej mieli Państwo możliwość wdrożenia korzystnych rozwiązań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Justyna Zając-Wysocka
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego i Sporów Podatkowych
Radca prawny, doradca podatkowy
tel. 012 422 42 55 w. 33
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl