Aby dokonać darowizny, należy mieć na to środki

03-12-2017

Powołanie się w toku czynności prowadzonych przed organem podatkowym na darowiznę wiąże się z tym, że organ może zbadać możliwości finansowe darczyńcy. Takie wnioski sformułował NSA w wydanym w lipcu wyroku.

W analizowanej sprawie, podatnik w toku czynności sprawdzających w celu obrony przed zapłatą sankcyjnego podatku z tytułu dochodów ze źródeł nieujawnionych powołał się na otrzymaną darowiznę. Liczył, iż zamiast 75% podatku, zapłaci sankcyjne 20% podatku od spadków i darowizn.

Chodziło o kwotę w granicach 500 tysięcy złotych, jaką miał podatnikowi darować ojciec. Kwota przeznaczona została następnie na zakup nieruchomości. Dokonane przez organ badanie stanu majątkowego darczyńcy wskazało jednak, iż w okresie poprzednich 10 lat nie miał on zdolności finansowych na dokonanie tego rodzaju darowizny, zwłaszcza, że jego miesięczny dochód oscylował w granicach 300 złotych. Podatnik starał się podważyć takie ustalenia organu dowodząc, iż niewykluczone jest, iż jego ojciec zarobił te pieniądze wcześniej.

Sprawa trafiła na wokandę WSA. Sąd podkreślił, iż w przedmiotowej sprawie podatnik nie wykazał w jakikolwiek sposób, iż otrzymał kwotę darowizny, a ustalenia organów wskazują, iż nie doszło do jej przekazania. Do takich samych konkluzji doszedł NSA, wskazując, iż zasady doświadczenia życiowego oraz prostej logiki świadczą w przedmiotowej sprawie na niekorzyść podatnika.

Wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1966/14