Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Ryczałt dla najmu prywatnego już nie tak atrakcyjny?

03-12-2017

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie prowadzeniu limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu.

W ramach tzw. dużej nowelizacji, czyli projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedstawiono koncepcję polegającą na ustaleniu limitu przychodów dla najmu, które będą mogły korzystać z formy zryczałtowanego opodatkowania, na poziomie 100 tysięcy złotych rocznie. Przekroczenie tej sumy będzie skutkowało pozbawieniem możliwości wyboru opodatkowania przychodów z najmu w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo limit ten znajdzie zastosowanie łącznie do obojga małżonków, którzy osiągają przychody z najmu, pod warunkiem, że istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Zmiany będą miały zastosowanie również do podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Warto przypomnieć, iż aktualnie stawka podatku w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dla najmu poza działalnością gospodarczą wynosi 8,5%. Istnieje również możliwość opodatkowania przychodów z najmu również według skali czyli ze stawką 18% lub 32%. Projektodawcy uzasadniają zmiany chęcią „ograniczenia stosowania ryczałtu jako formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów.”

Aktualnie, w ramach prac legislacyjnych, omawiany projekt ustawy podlega opiniowaniu. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2019 r.