Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami administracji podatkowej.

03-12-2017

W opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów komunikacie resort informuje o stopniu zaawansowania prac nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej. Jednym z podstawowych założeń nowej regulacji jest rezygnacja z dwuinstancyjnego postępowania przed organami podatkowymi. Zgodnie z projektem, w przypadku wydania decyzji przez organ podatkowy odwołanie od niej kierowane byłoby wprost do sądu administracyjnego, z pominięciem drugiej instancji podatkowej.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/jedna-czy-dwie-instancje-%E2%80%93-konsultacje-projektu-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_