Używanego krócej niż rok motocyklu nie trzeba amortyzować

02-10-2015

   W wydanej w dniu 25 sierpnia 2015 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach czytamy, iż podatnik może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione na nabycie motocykli, które będą wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a których okres używania będzie krótszy niż rok i które z tej przyczyny nie zostaną zaliczone do środków trwałych.

   Sprawa dotyczyła wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji części i akcesoriów do motocykli. W celu przeprowadzenia niezbędnych testów części i akcesoriów, wnioskodawca dokonuje zakupu motocykli. Motocykle te nie są klasyfikowane przez podatnika jako środki trwały ponieważ ich sprzedaż nastąpi przed upływem roku od zakupu. Wnioskodawca zadał więc pytanie, czy może koszt zakupu motocykli jednorazowo zaliczyć do swych kosztów uzyskania przychodu.

   Organ potwierdził stanowisko spółki, iż wydatki te stanowią jednorazowo koszt uzyskania przychodów. W myśl art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Opisane w stanie faktycznym motocykle, używane w okresie krótszym niż rok, nie muszą być więc klasyfikowane jako środki trwałe i podlegać amortyzacji.