Alert Podatkowy – Kolejne odroczenie nowych zasad w rozliczaniu podatku u źródła – dla podatników CIT

07-07-2019

28 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym na 2 dni przed rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów, ponownie odroczony został termin reformy zasad poboru podatku u źródła (z ang. WHT- witholding tax), jednak tylko w odniesieniu do osób prawnych.

Pierwsze odroczenie wynikało z rozporządzenia wydanego w grudniu zeszłego roku i dotyczyło zarówno podatników PIT jak i CIT. Jak wynika z jego treści zmiany w mechanizmie WHT docelowo obowiązywać miały od 1 lipca 2019 r. Jednakże, Minister Finansów wydał w zeszłym tygodniu rozporządzenie które przekłada początek obowiązywania nowych przepisów na styczeń 2020 r. Zgodnie z tytułem oraz treścią wspomnianego rozporządzenia, wyłącza ono stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Jednocześnie Ministerstwo w żaden sposób nie odniosło się na dzień publikacji informacji do analogicznego  art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto pamiętać, że projekt objaśnień do wchodzących w życie przepisów wciąż znajduje się w fazie konsultacji, zaś termin do nadsyłania uwag minął 30 czerwca. Dlatego też należy wysnuć wniosek, że mimo, iż projekt objaśnień do przepisów wciąż jest w fazie konsultacji, to nowy stan prawny będzie obowiązywał w odniesieniu do osób fizycznych, obligując płatników podatku u źródła na rzecz wskazanych podmiotów do stosowania nowych, znacząco zmienionych przepisów już od 1 lipca 2019 r..