Zwroty VAT

Aktualności 2014

14-10-2014

Zwroty VAT

Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadniczo 3 terminy na otrzymanie zwrotu podatku VAT od urzędu skarbowego. Wynoszą one w zależność od konkretnej sytuacji 25, 60 lub nawet 180 dni. Teoretycznie w tym terminie podatnik powinien otrzymać zwrot podatku VAT na swoje konto bankowe. Niestety praktyka organów podatkowych zupełnie rozmija się z teorią. Organy podatkowe niemal zawsze na wniosek o zwrot VAT reagują czynnościami sprawdzającymi i kontrolami krzyżowymi u kontrahentów podatnika co znacznie wydłuża termin ustawowy nawet do kilkunastu miesięcy. Właściwie zawsze wnioskując o zwrot możemy spodziewać się u nas wizyty urzędników skarbowych. Czasami dochodzi do sytuacji absurdalnych gdzie podatnicy na informację od ich księgowych o przysługującym zwrocie podatku VAT reagują kategoryczną odmową w obawie przed taką kontrolą. Tymczasem w środkach masowego przekazu od czasu do czasu pojawiają się informacje o kolejnym bankructwie i problemach z płynnością finansową spowodowanych przetrzymywaniem w nieskończoność przysługujących podatnikowi zwrotów podatku VAT.  Na drugi plan zszedł fakt, iż odliczenie dla każdego podatnika VAT jest nie jego przywilejem ale podstawowym prawem  i elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług. Takich sytuacji nie można akceptować i trzeba korzystać z przysługujących podatnikom zgodnie z ordynacją podatkową mechanizmów dyscyplinujących organy podatkowe. W sytuacjach przedłużających się zwrotów podatku VAT warto również skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Już sam fakt uczestnictwa takiej osoby w postępowaniu powoduje, że organy podatkowe baczniej zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów proceduralnych i praw podatnika.