Przychodów z autorskich praw majątkowych nie można rozliczać w ramach działalności gospodarczej

03-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2013 r. (znak ILPB1/415-996/13-4/AP)

Z powyższej interpretacji płynie wniosek, iż artysta prowadzący działalność gospodarczą, nie może traktować tantiem za wykonanie swoich utworów jako przychodu z działalności gospodarczej. W przedstawionym stanie faktycznym, wnioskodawca był piosenkarzem, muzykiem prowadzącym od lipca 2013 r. własną działalność gospodarczą. Przychody uzyskiwał głównie ze sprzedaży swoich usług, to jest występów w trakcie koncertów, jak również nagrywania płyt. Powziął wątpliwość, czy poprawnie zakwalifikuje przychód z tantiem wykonawczych jako przychód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i czy musi dokumentować go wystawianą przez siebie fakturą. Organ w interpretacji zauważył, iż uzyskanie tantiem wykonawczych mieści się w zakresie źródła przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT i z tego względu nie jest to przychód z działalności gospodarczej. Z treści art. 5a pkt 6 ww. ustawy wynika bowiem, że jeśli dane przychody mogą być zaliczone do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9 cyt. ustawy, to nie są one zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Stąd też, przychody z tantiem wykonawczych należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT, tj. do przychodów z praw majątkowych, a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2