Nagroda przekazana za pośrednictwem agencji reklamowej podlega VAT.

03-03-2015

NSA w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 474/13)

W zapadłym wyroku NSA rozwiał istniejące wątpliwości co do przekazywania nagród za pośrednictwem podmiotu będącego agencją reklamową. Podatnikiem i wnioskodawcą była w tym wypadku wspomniana agencja. W ramach prowadzonej działalności miała ona świadczyć na rzecz swych kontrahentów kompleksowe usługi związane z obsługa akcji marketingowych. W skład powyższych usług wchodzić miały, miedzy innymi, przekazywanie nagród niektórym z uczestników akcji marketingowo ? promocyjnych. Podatnik zapytał Izby Skarbowej, czy od przekazanej nagrody winien naliczyć podatek VAT.

Podatnik stanął przy tym na stanowisku, że skoro wręczana nagroda wejdzie w zakres świadczonej usługi kompleksowej, to jej wręczenie nie powinno zostać odrębnie opodatkowane. Według Podatnika, jej efektywne opodatkowania następowało już ramach rozliczenia całości usługi kompleksowej, nie ma więc potrzeby dodatkowego, odrębnego jej rozliczania.

Z takim stanowiskiem Podatnika nie zgodziła się Izba Skarbowa, która wyjaśniła, iż płatność otrzymaną za usługę od klienta spółka obowiązana jest rozdzielić na dwie części ? zapłatę za wydanie nagrody oraz wynagrodzenie przysługujące Podatnikowi za wykonanie usługi. Skoro Podatnik otrzymuje zapłatę za przekazanie nagrody, to winien ją opodatkować VATem odrębnie jako dostawę towaru. Interpretacja została oczywiście zaskarżona, a sprawa koniec końców trafiła do NSA.

Ten w wyroku potwierdził stanowisko izby skarbowej, iż Podatnik jest faktycznie obowiązany rozpoznać dostawę towaru w postaci wręczanej nagrody. Sąd podkreślił, iż jest to stanowisko zgodne zarówno z orzecznictwem TSUE (sprawa C-55/09), jak i z ostatnim orzeczeniem samego NSA z dnia 9 stycznia 2014 r., zapadłym pod sygnaturą I FSK 271/13.