Właściciele wiatraków zapłacą więcej

03-12-2017

Orzecznictwo sądów administracyjnych zaczyna być jednolite: podatek od elektrowni wiatrowych od 2017 roku powinien być naliczany zarówno od ich części budowlanych jak i technicznych. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych mają swoje źródło w niedawnej nowelizacji prawa budowlanego, nie było jednak pewne, czy nowelizacje miały na celu również zmianę podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Tymczasem kolejny sąd administracyjny zajął stanowisko niekorzystne dla podatnika.

Na gruncie wcześniejszego stanu prawnego, przepisy prawa budowlanego wskazywały, iż urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych oraz ich części budowlane należy traktować jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Z tego względu uznawano, że opodatkowaniu podlegają tylko części budowlane (fundamenty i maszt) elektrowni wiatrowych. Tymczasem zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownią wiatrową jest budowla w rozumieniu prawa budowlanego, składająca się z fundamentu, wieży i co najważniejsze – elementów technicznych. Jednocześnie z definicji budowli zawartej w ustawie – Prawo budowlane usunięto wyrazy „elektrownie wiatrowe”, co wskazywałoby, iż budowlą nie są obecnie wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych elektrowni.

Przez objęcie zakresem pojęcia budowli także elementów technicznych wiatraków, opodatkowanie elektrowni wzrosło czterokrotnie. Kontrowersję budzi fakt, iż ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotycząca budowy, nadzoru i lokalizacji elektrowni wiatrowych miała tak duży wpływ na wysokość należności z tytułu od nieruchomości, podnosząc je, w przypadku elektrowni, kilkakrotnie. Nie mniej jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż zmiany, które weszły w życie wraz z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jednoznacznie wskazują, że elektrownia wiatrowa w całości (tj. wraz z elementami budowlanymi i technicznymi) stanowi budowlę w rozumieniu prawa budowalnego – podatek należy naliczać zatem w oparciu o całą jej wartość.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r. I SA/Bd 603/17.