Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK

03-12-2017

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania statusu przedsiębiorców na potrzeby stosowania przepisów odnoszących się do czasowych zwolnień z obowiązków w ramach JPK.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do których odnosi się ustawodawca formułując czasowe zwolnienia z obowiązków JPK, przyporządkowanie konkretnego podmiotu do grupy małych, średnich lub mikro-przedsiębiorców zależy od łącznego wypełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych przesłanek dotyczących określonych ustawowo średniorocznych limitów zatrudnienia oraz poziomów osiągniętego obrotu netto lub sum aktywów bilansu.

Ministerstwo wykazało, iż od 1.01.2017r. z obowiązków przedkładania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT) pozostają zwolnieni mikro-przedsiębiorcy, tj. podmioty, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych:

Zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
Nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w stosunku do jednego ze wskazanych powyżej wskaźników finansowych (obrót netto lub suma aktywów bilansu).
MF podkreśliło, iż przekroczenie wskazanych parametrów tylko w jednym z dwóch lat obrotowych nie powoduje utraty statusu mikro-przedsiębiorcy, natomiast przy badaniu statusu przedsiębiorcy, zamiast poziomu osiągniętego rocznego obrotu netto, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

W wyjaśnieniach wskazano także, iż lata obrotowe określać należy zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Średnioroczne zatrudnienie ustala się w przeliczeniu na pełne etaty.

LINK DO CAŁOŚCI KOMUNIKATU:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/jak-ustalic-status-przedsiebiorcy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1