Jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT

05-03-2015

NSA w składzie siedmiu sędziów NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13) rozstrzygnął czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług jednostki budżetowe gminy są podatnikami podatku od towarów i usług. W jego ocenie: ?(?) w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług?.