Dematerializacja kas fiskalnych – kolejny etap fiskalizacji

25-07-2019

W bieżącym roku jesteśmy świadkami zmian prowadzących do stopniowej zamiany kas fiskalnych w kształcie jaki znamy na kasy fiskalne on-line. Jednak wskazując kierunek zmian możemy określić następny etap rozwoju fiskalizacji – kasy wirtualne online.

Czym różni się kasa fiskalna od kasy fiskalnej on-line? Otóż ta druga w rozumieniu nowej ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), jest kasą zapewniającą zaewidencjonowanie, przechowywanie i przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych oraz łączącą się i przesyłającą dane do Centralnego Repozytorium Kas. Jest więc kasą działającą w oparciu o zewnętrzny przesył danych. Łączność urządzenia z CRK oraz zabezpieczenie danych na zewnętrznych nośnikach ma służyć poprawie przejrzystości danych a co za tym idzie ukrócić wszelkie nieprawidłowości związane z dokumentowaniem transakcji. Docelowo zmiany mają objąć wszystkich podatników zobligowanych do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak zmiany te nastąpią stopniowo dla poszczególnych sektorów i dotychczasowe urządzenia co do zasady będą mogły funkcjonować tak długo, jak pozwoli na to ich zdolność technologiczna.

Jak wskazują doniesienia prasowe, Ministerstwo Finansów bardzo intensywnie pracuje nad zmianami, które mają wprowadzić w życie nowocześniejsze rozwiązanie. Mają być nim kasy wirtualne on – line – rodzaj kas która sama w sobie będzie rodzajem oprogramowania instalowanego na określonym nośniku. Takim nośnikiem mógłby być komputer, laptop a nawet telefon. Wszędzie tam gdzie istnieje technologiczna możliwość obsługi właściwego oprogramowania, możliwe byłoby  wdrożenie programu działającego w oderwaniu od klasycznego urządzenia z jakim kojarzymy kasy fiskalne. W takim wypadku pojawia się pytanie o wydanie paragonu? Rozwiązanie tego problemu to jedno z podstawowych założeń kas wirtualnych- paragon miałby być przesyłany w formie elektronicznej, np. na maila nabywcy. Projektowane zmiany mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie przede wszystkim małych przedsiębiorców ale także dla firm których działalność będzie wykonywana sprawniej w oparciu o kasę jako formę oprogramowania. Można wskazać jako takie podmioty przewoźników kolejowych czy też taksówkarzy. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania będzie technologiczna zdolność obsługi oprogramowania, a także realizacja przez program wymogów wskazanych w ustawie i właściwych rozporządzeniach. Mając na uwadze specyfikę nośników oprogramowania niewątpliwie jednym z głównych aspektów o które trzeba będzie zadbać jest bezpieczeństwo danych przesyłanych przez wirtualną kasę.

Jednak w ostatecznym rozrachunku mimo wątpliwości idących wraz z nową technologią, docenić należy kierunek zmian, który ułatwia życie przedsiębiorcom i idzie z duchem technologicznego postępu.