Utraconego wadium nie można „wrzucić” w koszty

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2013 r. (znak IPTPB3/423-367/12-2/GG)

W przywołanej interpretacji odniesiono się do sytuacji, gdy przedsiębiorca  po wpłaceniu wadium i wygraniu przetargu, uchyla się od zawarcia umowy w skutek, czego uiszczone wadium przepada. Jest to spowodowane tym, że inwestycja zamiast zysków, przyniesie straty i wycofanie się już na tym etapie jest dla przedsiębiorcy korzystniejsze finansowo. Pomimo, iż wydaje się, że jest to działanie ekonomicznie i racjonalnie uzasadnione, organy podatkowe zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko. Nie pozwalają bowiem zaliczać utraconego wadium do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem tego jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której  to stwierdzono, że wadium, utracone w związku z odstąpieniem od przetargu, nie może być uznane za KUP albowiem jest wyłączone z tej kategorii  na podstawie art. 16 ust.1 pkt 56 ustawy o CIT jako strata (koszt) powstała  w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Na poparcie tej tezy powołano się na wyrok NSA  z 21 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 2199/09), w którym również uznano, że:  „(…) wadium, podobnie jak zadatek, dawane jest przy zawieraniu umowy i z tego powodu wykonanie prawa zatrzymania wadium połączone jest na wzór zadatku  z odstąpieniem od umowy przedwstępnej”.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2