Pamiętaj o styczniowych terminach podatkowych!

03-12-2017

Styczeń to najgorętszy okres każdego roku podatkowego. W trakcie tego miesiąca upływa wiele istotnych terminów podatkowych. Poniższa lista terminów pozwoli Ci na uniknięcie wszelkich niedopatrzeń i pomyłek!

15 stycznia 2016 r.

złożenie deklaracji dot. podatku rolnego i leśnego
złożenie drukowanej informacji podsumowującej za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (informacja elektroniczna 25 stycznia!)
20 stycznia 2016 r.

wpłata zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2015 r.
wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2015 r. lub ostatni kwartał 2015 r.
złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym lub o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania
złożenie wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej
zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
21 stycznia 2016 r.

zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2016 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2015 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe
25 stycznia 2016 r.

wpłata VATu za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r. i złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-7K, VAT-7D
złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT 27) za grudzień 2015 r. / IV kwartał 2015 r.