Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Klauzula obejścia prawa uchwalona – niebezpieczna broń w rękach Ministerstwa Finansów!

03-12-2017

13 maja uchwalono nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza do polskiego prawa klauzulę mającą przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.

Zadaniem klauzuli jest uniemożliwianie dokonywania czynności sztucznych, bez uzasadnienia gospodarczego, za pomocą których podatnicy próbowaliby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Jeśli MF uzna, że dana czynność podatnika, została podjęta przede wszystkim lub tylko i wyłącznie w celu obniżenia podatku, może wydać decyzję i określić w niej podatek do zapłaty we właściwej wysokości. MF przewiduje, że dzięki tej klauzuli do budżetu wpłynie nawet kilka miliardów złotych dodatkowego podatku.

Podatnicy powinny przeanalizować swoje dotychczasowe i planowe transakcje pod kątem istnienia ich uzasadnienia biznesowego i gospodarczego i jego udowodnienia na wypadek kontroli. Klauzula może mieć zastosowanie do transakcji na udziałach, sprzedaży nieruchomości, znaków towarowych, umów spółek itp.

Zachęcamy do przeprowadzenia takiego wewnętrznego audytu i ustalenia stopnia ryzyka zastosowania klauzuli w Państwa firmie.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Departamentem Doradztwa Podatkowego MISP.