Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Nie każda usługa podwykonawcy podlega odwrotnemu obciążeniu

03-12-2017

Fakturę z odwrotnym obciążeniem podwykonawcy powinni wystawiać wyłącznie z tytułu realizacji usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT – stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła Podatnika VAT prowadzącego działalność w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części, oraz malowania tych konstrukcji farbą podkładową i nawierzchniową. Wnioskodawca zawarł umowę o wykonanie świadczenia kompleksowego, w postaci produkcji konstrukcji stalowych, ich malowania oraz dostawy i montażu. W ramach ww. umowy produkcję konstrukcji Podatnik przeprowadza sam, natomiast w zakresie ich malowania, dostawy i montażu korzysta on z usług podwykonawców (na każdą usługę podpisywane jest odrębne zlecenie). Wnioskodawca wskazał również, iż usługę malowania klasyfikuje jako „Malowanie konstrukcji stalowej, malowanie słupa kratowego” – PKWiU 25.61.12.0, natomiast usługę montażu i dostawy jako „Montaż konstrukcji stalowej” – PKWiU 43.99.70.

Na gruncie tak przedstawionego stanu faktycznego Podatnik powziął wątpliwość, czy postępuje prawidłowo przyjmując od swoich podwykonawców faktury z tzw. „odwrotnym obciążeniem”. Jego zdaniem takie działanie uznać należałoby za prawidłowe.

Odmienne stanowisko zajął jednak Organ. W swojej interpretacji zauważył on, iż odwrotnym obciążeniem w przedmiotowym przypadku objąć można jedynie usługę montażu konstrukcji stalowych (PKWiU 43.99.70), która wykazana została w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługa malowania konstrukcji stalowej (PKWiU 25.61.12.0) powinna zostać natomiast opodatkowana według zasad ogólnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2017r., znak 2461-IBPP2.4512.177.2017.2.BW