Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w 2016 r. a zwolnienie w 2017 r.

03-12-2017

Resort finansów w przyjętym przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy o VAT zwiększył limit zwolnienia podmiotowego. Niewątpliwie jest to jedna z lepszych wiadomości, jakie niesie dla podatników tzw. pakiet uszczelniający VAT.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od tego podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł. W wyniku nowelizacji limit sprzedaży ma zostać podniesiony do 200 tys. zł.

Zmiana ma wejść w życie w 2017 r.

W uzasadnieniu projektu czytamy,  że podwyższenie limitu pozwoli stosować uproszczenia dla większej liczby podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Firmy objęte preferencją mogą bowiem korzystać z innych uproszczeń w rozliczeniach z fiskusem, takich jak zwolnienie z obowiązku rejestracji, prowadzenia pełnej ewidencji czy wystawiania faktur VAT.

Co ważne, to korzystne dla podatników rozwiązanie obejmie także przedsiębiorców, którzy w tym roku przekroczą limit zwolnienia. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym przyjętego przez Sejm projektu nowelizacji VAT podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 tys. zł, ale nie przekroczyła 200 tys. zł, nadal będą korzystali ze zwolnienia.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że wskazany przepis nie zwalnia ich od dokonania odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze VAT. Przykładowo przedsiębiorca, który w listopadzie 2016 r. przekroczy obowiązujący do tego roku limit w wysokości 150 tys. zł., w grudniu będzie musiał się zarejestrować na potrzeby VAT (zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę 150 tys. zł., zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę). W styczniu 2017 r. powinien zaś zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Justyna Zając-Wysocka

Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.