Impreza integracyjna dla pracowników nie zawsze stanowi przychód

05-03-2015

Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. II FSK 1256/11)

NSA wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej, tym samym utrzymując niedawno zmienioną linię interpretacyjna sądów w tym temacie. Sąd stwierdził, że: ?Przepis art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. bezwzględnie bowiem warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymaniem tego świadczenia. Inaczej mówiąc, w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). Zatem, o przychodzie pracownika można by mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń, a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w u.p.d.o.f.?. Zgodnie zatem z powyższym, pracownik, który wziął udział w imprezie integracyjnej, na której oferowany był poczęstunek, w związku z czym nie sposób określić dokładnej ilości poczęstunku jaką pracownik spożył, to nie można obliczać jego przychodu z tego tytułu stosując metodę proporcjonalną w odniesieniu do każdego uczestnika imprezy. Taka praktyka, stosowana w przypadku abonamentów medycznych, nie znajduje zastosowania w przypadku imprez dla pracowników i nie może być w związku z tym stosowana na zasadzie analogii w rozliczaniu imprez integracyjnych.